Projekt bemutatása

HIDROFOREST: ECO-NA-TÚR ÉS A FEHÉRGYARMATI KISTÉRSÉGEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA, A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA

EU Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013

A természeti és földrajzi értelemben is összekapcsolódó két kistérség környezeti problémáinak megoldásához, természeti erőforrásainak megújítható módon történő felhasználásához a határ két oldalán nemcsak a táj- és a vízgazdálkodás technikai és beruházási tevékenységeit kell összehangolni, de a közös ökoszisztéma összefüggéseit, az egymást feltételező természeti/környezeti elemek bemutatását hangsúlyozva kell kialakítani a környezeti nevelést, a jövő generáció szemléletformálását segítő tevékenységeket is. Be kell mutatni hogy, hogyan építhető a modern kor környezethasználata a múltban kialakult fenntartható erdő-, és vízgazdálkodási szemléletre és gyakorlatra.
A projekt célja, hogy a környéken élő emberek környezeti nevelését elősegítse, megismertesse velük a természeti értékek védelmének és körültekintő felhasználásának fontosságát a határ mindkét oldalán. További cél egy olyan szakértői bázis kialakítása ahol a helyi környezet- és természetvédelmi szakemberek kapcsolatba lépnek egymással, és hosszú távon együttműködve elősegítik a további fejlesztéseket. A projekt határon átnyúló jellege fontos, hiszen így lehet a legjobban bemutatni, hogy a környezeti hatások átterjednek a határokon, a romániai erdő- és vízgazdálkodás hatással van a magyar természeti erőforrásokra is. A fejlesztés célcsoportjai a két megye alap- és középfokú oktatásának diákjai, a pedagógusok, a környezetvédelmi és vízügyi szakemberek, a természetjárók, valamint a települések lakói, összességében 230.000 fő.
A megvalósítás során létrejön egy-egy információs központ és látogatóház 653 m2 összterületen 50 fős előadótermekkel 4-4 db interaktív kiállítást bemutató termekkel. Egy-egy tanösvény 30 db pihenőhellyel és tájékoztató táblákkal Túrterebes illetve Fehérgyarmat térségében a Túr és a Szamos mentén, valamint kidolgozásra kerül egy környezeti cselekvési terv is mely a két szomszédos térség környezeti problémáit és ezek megoldási lehetőségeit tárja fel. A projektet 4 db figyelem felkeltő tájékoztató kampány valamint 3-3 db oktatási intézményekben megtartott szakmai road-show kíséri mind Magyarországon mind pedig Romániában.

A projekt összköltsége: 653.540 €
A támogatás összege: 632.437 € (támogatási intenzitás: 96,77 %.)
A projekt időtartama: 2011.03. – 2012.12.
Vezető partner: Green Stream – Val Verde Alapítvány, Túrterebes (Románia)
Projekt partner: Szivárvány Közalapítvány, Fehérgyarmat (Magyarország)
Támogató Partnerek: EKE, Erdélyi Kárpát Egyesület, Szatmárnémeti (Románia)
Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság

Comments are closed.