Túrterebes – Növényvilág

A Túr folyó alsó szakasza mentén, a folyót kísérő holtágak, ártéri ligeterdők, mocsarak, láprétek, gyepek és tocsogók számtalanul megtalálhatók. A magyar kőris és éger alkotta láperdőkben a lábasfákra páfrányok telepszenek. Az ártéri füzesekben a fákra liánnövények kúsznak. A magasabb helyeken tölgy, kőris,ligeterdők honosak. Kora tavasszal sok tarka vadvirág kotuliliom, salátaboglárka, hóvirág, odvas keltike, ligeti csillagvirág, berki szellőrózsa, tavaszi tőzike, kárpáti sáfrány virágzik. A mélyebb vizű holtágakban a vízitök az uralkodó. A sekélyebb vizekben a sulyom, rucaöröm, békatutaj, a kolokán és a rovarfogó közönséges rence alkotja a hínártársulást. A feltöltődött medrekben a bokorfüzesek jellemzőek. A vízben sokféle sásfaj (pl. posvány- és zsombéksás) tenyészik, emellett mocsári nőszirom, néha békaliliom fordul elő.